!OBSOBS!

Søknadsfristen for årets stipend gikk desverre ut 1. mars 2019. Vi åpner opp for nye søknader i oktober. Følg med her eller på facebook for informasjon om dette.

 

 

Stiftelsen Fjellkultur er en ideell stiftelse til fremme av film- og kulturuttrykk knyttet til naturopplevelser. Stiftelsens viktigste arrangement er Fjellfilmfestivalen. Stiftelsen ble opprettet av Fri Flyt og DNT.  

Gjennom sitt virke skal stiftelsen bidra til økt kvalitet og bredde i all formidling av film og kultur knyttet til friluftsliv, samt inspirere til aktiv bruk av natur, og å fremme naturvern og sikker ferdsel i fjellet.

 

Ditt filmprosjekt kan få støtte  - søk på filmstipend fra Fjellfilmfestivalen.

Jobber du med eller drømmer du om å realisere ditt eget filmprosjekt knyttet til friluftsliv? Nå kan du søke om stipend. Stipendet retter seg inn mot deg som trenger støtte til å realisere et filmprosjekt. Vi vil vektlegge filmprosjekter som kan bidra til å øke bredden og kvaliteten av filmer knyttet til friluftsliv, og som inspirer til aktiv bruk av naturen, fremmer naturvern eller sikker ferdsel i fjellet.

Vi vil dele ut stipender på totalt kr 50 000,- fordelt på 2 til 3 filmprosjekter. Midlene kan brukes fritt til realisering av filmprosjektet.

 

Søknaden skal inneholde

  • Målsettingen til prosjektet
  • Beskrivelse av prosjektet
  • Beskrivelse av deg/teamet
  • Planlagt ferdigstillelse av prosjektet.

 

Prosjekter med ferdigstillelse før august 2020 vil bli prioritert. 

Stiftelsen forbeholder seg retten til å vise stipendmottagere bidrag på Fjellfilmfestivalen.

Søknadsfrist for Fjellfilmfestivalen 2020 går ut 1. februar 2020. 

Send din søknad til tonje@friflyt.no

VI ÅPNER FOR SØKNADER TIL FJELLFILMFESTIVALEN 2020 I OKTOBER 2019!

 

GLEDER OSS TIL Å LESE SØKNADEN DIN - LYKKE TIL!

 

Les også: Vil du at vil skal vise din film på Fjellfilm?