Fjellfilmfestivalen er på jakt etter ny tur- og aktivitetsansvarlig. Rollen vil innebære å ha ansvar for å planlegge og administrere et tur- og aktivitetsprogram til festivalen, i samarbeid med en representant fra DNT Oslo. Som ansvarlig for tur og aktivitet vil du også sitte i ledergruppa som består av cirka 12 personer hvor alle arbeider sammen mot å utvikle Fjellfilmfestivalen. Som deltaker i ledergruppa vil du være med på å ta avgjørelser og komme med ideer som går utover tur- og aktivitetsområdet.

 

Festivalen arrangeres 4. - 6. september 2020 på Gjendesheim Turisthytte, ved foten av Besseggen i Jotunheimen. Som tur- og aktivitetsansvarlig er det forventet at du er med under avvikling av festivalen i denne perioden + noen dager i forkant.

 

Smått om rollen

- Oppdraget blir honorert

- Kost og losji under selve festivalen blir dekket

- ..vi dekker også reisekostnader

 

Tur- og aktivitetsansvarlig skal;

  • Ha ansvaret for å lage et attraktivt tur- og aktivitetsprogram

  • Ha dialog og avtaler med samarbeidspartnere på tur og aktiviteter

  • Innhente tekster og bilder til programmet som beskriver de ulike turene og aktivitene

  • Sørge for at alle deltakere og samarbeidspartnere har fått all nødvendig informasjon før festivalen

  • Sørge for at turer, påmelding osv. gjennomføres på festivalen

 

Fjellfilmfestivalen er i all hovedsak basert på frivillig arbeid, men alle i ledergruppen mottar et honorar for jobben de gjør. I tillegg får du også være med en helt fantastisk gjeng å skape Norges beste Fjellfilmfestival og venner for livet. Du vil også få en unik erfaring i å arrangere en festival, som er viktig lærdom en kan ta med seg videre.

 

Alt arbeid for festivalen er av et slikt omfang at det ikke skal komme i konflikt med jobb/skole. Den eneste tidsperioden man er nødt å forplikte seg til er under selve festivalen, og et par dager i forkant.

 

Høres dette ut som noe for deg?

 

Send oss din søknad hvor du forteller om deg selv, hva du kan bidra med inn i festivalkomitèen, og hvorfor du vil ha vervet som tur- og aktivitetsansvarlig

Søknad sendes til: tonje@friflyt.no innen 18. februar 2020

 

For spørsmål kontakt: 
Tonje Sameien
tonje@friflyt.no
Festivalsjef