Stiftelsen Fjellkultur er en ideell stiftelse til fremme av film- og kulturuttrykk knyttet til naturopplevelser. Stiftelsens viktigste arrangement er Fjellfilmfestivalen. Stiftelsen ble opprettet av Fri Flyt og DNT.  

Gjennom sitt virke skal stiftelsen bidra til økt kvalitet og bredde i all formidling av film og kultur knyttet til friluftsliv, samt inspirere til aktiv bruk av natur, og å fremme naturvern og sikker ferdsel i fjellet.

Salg av festivalpass til Fjellfilmfestivalen åpner 3. april 2019

Ditt filmprosjekt kan få støtte  - søk på filmstipend fra Fjellfilmfestivalen.

Jobber du med eller drømmer du om å realisere ditt eget filmprosjekt knyttet til friluftsliv? Nå kan du søke om stipend. Stipendet retter seg inn mot deg som trenger støtte til å realisere et filmprosjekt. Vi vil vektlegge filmprosjekter som kan bidra til å øke bredden og kvaliteten av filmer knyttet til friluftsliv, og som inspirer til aktiv bruk av naturen, fremmer naturvern eller sikker ferdsel i fjellet.

Vi vil dele ut stipender på totalt kr 50 000,- fordelt på 2 til 3 filmprosjekter. Midlene kan brukes fritt til realisering av filmprosjektet.

Søknaden skal inneholde

  • Målsettingen til prosjektet
  • Beskrivelse av prosjektet
  • Beskrivelse av deg/teamet
  • Planlagt ferdigstillelse av prosjektet.

 

Prosjekter med ferdigstillelse før august 2019 vil bli prioritert. 

Stiftelsen forbeholder seg retten til å vise stipendmottagere bidrag på Fjellfilmfestivalen.

Søknadsfrist 1. mars 2019. Send din søknad til tonje@friflyt.no

 

GLEDER OSS TIL Å LESE SØKNADEN DIN - LYKKE TIL!

 

Les også: Vil du at vil skal vise din film på Fjellfilm? 

Les også: Er du vår nye film- eller teknisk ansvarlig?