Stisykling med Gjendeguiden

Tidspunkt: FREDAG (Intro), LØRDAG (intro) eller (tur), SØNDAG (tur),

Varighet: 09:00-15:00

Oppmøte: Turinformasjonen

Pris: 620

Antall plasser: 6

 

NB: prisen inkluderer ikke sykkel. Du kan enten leie fra Gjendesheim eller ta med din egen hvis du har. 

Kontakt Gjendesheim for leie av sykkel

 

Intro stisykling

Fredag /lørdag/ søndag: Dette er et introduksjonskurs for deg som har eller som vurderer å kjøpe deg stisykkel. Her vil du få god instruksjon og veiledning på hvordan du få en god opplevelse på stisykkelen.

Gjendeguiden bruker internasjonalt godkjent instruktør på kurset.

 

Stisyklingstur i Sjodalen

Lørdag /søndag - Gjendeguiden tar deg med på de fineste stiene og seterveiene rundt Gjendesheim. Lengde og type tur vil bli bestemt utifrå vær og føre.

(Her er det mulig å leie EL Stisykkel, viss man er usikker på om man klarer å henge med!)

 

Introkurs på fredag

Introkurs på  lørdag

Tur lørdag

Tur søndag