Møt foredragsholder Andreas Brandvoll; Initiativtaker, primus motor og admiralen i Plastpiratene! 

Etter å ha sett ødeleggelsene og hvor ille havet og strendene vi ferdes på var blitt, etablerte Andreas Brandvoll Plastpiratene 8. mai 2018. Siden det har medlemstallene vokst, og de plukker flere og flere tonn med plast hvert år! 

Organisasjonen som har følgende motto: «vi får mennesker og hav på rett kjøl» – tar blant annet med vanskeligstilte ungdom og voksne, samt rusmisbrukere, ut for å seile å plukke plast. 

I motsetning til hva Pirater er kjent for, nemlig å skape utrygge havner, så er målet til Andreas Branvoll og Plastpiratene motsatt – nemlig å skape trygge havner.