Denne filmen ble vist på Fjellfilm 2018.

Storslått vill natur gir muligheter til ettertanke. Ideen til filmen er et resultat av tanker som har oppstått i fjellet.

Det å føle seg ubetydelig liten blant breer og tinder er ydmykende og den ydmykheten må vi ta med oss når vi forvalter vårt livsgrunnlag.

Vi må spille på lag med naturen.

Regi: Johan Wildhagen
2018, 28 min
Fredag kl. 19:10, Langeteltet og lørdag kl. 13:00, Kjelleren

Filmskaper introduserer filmen fredag