Filmprogrammet til Fjellfilm 2018 har begynt å ta form. Her vil alle filmene fortløpende bli presentert frem mot festivalstart i september.